Profiel | AntoniusNijssen.nl
Antonius Nijssen

In weerwil van mijn van oorsprong Westerse manier van waarnemen-en-weergeven, word ik vooral geïnspireerd door Aziatische kunst; met name door de daar ruimere acceptatie van rijkdom aan kleur en het niet gebonden zijn aan regels rond perspectief. Ook de invloed die het vrije, meerdimensionale Oosterse denken op mij heeft, met zijn geschakeerdheid aan filosofieën, probeer ik zichtbaar te maken. Het werk is zowel de uitdrukking van een meditatief ervaren van het moment, alsook van een zoektocht naar puurheid, verdieping en stilte.

Reflectie en zelf-reflectie is een thema binnen mijn schilderijen. Zintuigelijke indrukken, tesamen met de poëzie van hun emoties en geschiedenis, vertaal ik naar zuivere abstracties, zodat de eigen ziel ervan naar boven komt. De alleen op-het-eerste-oog strakke geometrische vormen in mijn werk ontstaan intuïtief. Zij vormen als het ware de 'dragers' voor het subjectieve, totaal onwetmatige dat ik vang in de gelaagdheid van kleur en emotie.
Om de traditionele twee-dimensionaliteit van het doek te doorbreken, geef ik mijn schilderijen soms een feitelijke drie-dimensionaliteit mee. Daardoor ontstaan er meerdere optische invalshoeken, die elk een verschillende sfeer oproepen.

Antonius Nijssen, 2010