Work | 2009

reflective-ii-acrylic-on-canvas-on-panel-120x90-cm-2009
vantage-point-1-acrylic-on-canvas-120x90-cm
vantage-point-3-acrylic-on-canvas-on-panel-60x60-cm
vista-1-120x90cm-acrylic-on-canvas-on-panel-2009
Vista 2, 39,5x48 cm,acrylic on canvas on panel, 2009kopie
Vista 3, 39,5x48 cm,acrylic on canvas on panel, 2009
Vista 4 ,39,5x48 cm, acrylic on canvas on panel, 2009
Vista 5,39,5x48 cm, acrylic on canvas on panel, 2009
Vista 6, 39,5x39 cm, acrylic on canvas on panel, 2009
  • 1